MENU

Disclaimer

©2011-2017 Invertido.nl | Son en Breugel | Nederland
www.invertido.nl | rian@invertido.nl | +31 (0) 6 42 82 15 64 | KVK nummer

 

Gebruik

Door deze website te raadplegen verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
Deze website werd met de meeste zorg opgemaakt. Mochten er toch fouten en/of vergissingen voorkomen in de content, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Invertido.nl en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden.