MENU

Huisstijl Stichting PBB

Als startende stichting was Stichting Persoonlijk Beter Beleggen op zoek naar een huisstijl en logo. Het is belangrijk om herkenning en eenheid te creëeren voor mensen die aangesloten zijn bij de stichting, maar zeker ook voor mensen die zich willen gaan aansluiten bij de stichting. Voor de realisatie van beide kwam de stichting bij Invertido.nl terecht. Stichting Persoonlijk Beter Beleggen -in de persoon van dhr. Bakx- had een sterke voorkeur voor het kleurgebruik in het logo en de huisstijl. Voor de rest van het ontwerp kreeg Invertido.nl alle vrijheid. Het logo werd als eerste ontworpen, voordat de rest van de huisstijl vorm kreeg. Hierbij werden onder andere visitekaartjes, briefpapier en facturen vormgegeven. Na verschillende voorstellen, werd de schakel uitgangspunt voor het logo, omdat het verbinding weergeeft. Dit beeldmerk is ook terug te vinden in de rest van de huisstijl.
Read More ›

Logo PKS Advies

Als startend bedrijf in de telecom- en energiesector wilde PKS Advies een logo om mee naar buiten te kunnen treden. Het logo dient als herkenningspunt voor de klanten en als basis voor de verdere huisstijl. PKS Advies wilde graag een aantal -vooraf gedefinieerde- kleuren terug zien komen in het logo. Invertido.nl kreeg verder de vrije hand tijdens het creatieve proces. Na enkele voorstellen, kwam het logo met de ’tekstwolkjes’ als favoriet uit de bus. Het verschuiven en perfectioneren van het beeldmerk en de bedrijfsnaam leverde het uiteindelijke logo op.
Read More ›

Website NEELCommunicatie

Wanneer je niet geheel tevreden bent over je huidige website en je niet de technische kennis hebt dit zelf aan te passen, zal je op zoek moeten naar iemand die dit wel kan. Zo kwam NEELCommunicatie – in de persoon van Neeltje van Loon – bij Invertido.nl terecht. Tijdens het overleg, kon NEELCommunicatie goed aangeven wat ze wel en -misschien wel net zo belangrijk- wat ze niet wilde. Het was vooral belangrijk dat de website strak en clean werd, zonder te veel opsmuk en tierelantijntjes. Bij de realisatie heb ik hier rekening mee gehouden door het design zo minimalistisch mogelijk te houden en het kleurgebruik te beperken tot wit en zwart. Benieuwd geworden? Bekijk dan het resultaat.
Read More ›

Huisstijl Groep ‘ 78 zingt!

Het was voor popkoor Groep ’78 zingt! tijd om een andere weg in te slaan. Ze wilde graag een nieuwe, frisse en vooral meer professionele uitstraling. Een uitstraling die beter aansloot bij de manier waarop het koor zich wil presenteren aan de buitenwereld. Voor de invulling hiervan kwam Invertido.nl ten tonele. Allereerst is het logo vervangen. Het nieuwe logo is een stuk strakker vormgegeven. Daarna was de rest van de huisstijl aan de beurt. Alle stukken die door het popkoor worden gebruikt, zijn in een nieuw jasje gestoken. Voor de externe communicatie zijn dit bijvoorbeeld het briefpapier en de visitekaartjes, voor de interne communicatie betreft dit onder andere de notuelen en de ledenlijst. Om er voor te zorgen dat de huisstijl door iedereen in het koor op de juiste wijze wordt gebruikt, is alles vastgelegd in een huisstijl-boek. In deze gids is onder andere tot in detail beschreven welke kleuren, lettertype en hoe de vormgeving van posters eruit moet zien.
Read More ›