MENU

Website Engineering PBB

Engineering PBB is een bedrijf dat aan het einde van 2017 is gestart. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerpen, construeren en tekenen van machines, systemen en apparaten in HiCad en NX-Design, engineering in Mechanical, Quality en Factory. Daarnaast stelt het, indien nodig, arbeidskrachten met een elektromechanisch achtergrond ter beschikking. Invertido.nl kreeg het verzoek om -naast de huisstijl en het logo- een website voor Engineering PBB te ontwikkelen. De tekstuele input voor de website werd aangeleverd. Voor het design en de uitstraling was ik helemaal vrij. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een duidelijke en informatieve Website Engineering PBB die geheel in de lijn ligt het de huisstijl.
Read More ›

Website Stichting PBB

Naast het logo en de huisstijl die Invertido.nl al voor Stichting Persoonlijk Beter Beleggen mocht maken, werd ook het verzoek voor het realiseren van een website bij mij neergelegd. De stichting – in de persoon van dhr. Bakx – had een duidelijk en goed omlijnd idee voor de invulling van de website. Om eenheid te creëeren, was het daarnaast belangrijk de website in lijn met de huisstijl vorm te geven. Goed overleg en aanvullende ideeën vanuit Invertido.nl hebben uiteindelijk geresulteerd in deze informatieve en overzichtelijke website.
Read More ›

Flyer Business Point Telecom

Het driejarig bestaan van het telecombedrijf Business Point Telecom moest gevierd worden. Dat deden ze met de “feestweken”. In deze weken had het bedrijf verschillende acties en kortingen voor haar klanten. Om dit kenbaar te maken wilde Business Point Telecom graag een flyer, om te versturen naar klanten en mogelijk geïnteresseerden. Hier kwam Invertido.nl om de hoek kijken. De flyer moest aan een aantal punten voldoen: hij moest in de huisstijl van Business Point Telecom worden opgemaakt, het moest duidelijk zijn dat het om de “feestweken” ging én er waren een aantal acties en kortingen die terug moesten komen op de flyer. Na het doen van enkele voorstellen werd het ontwerp gekozen dat hier zichtbaar is. Hieronder vind je afbeeldingen van zowel de voor- als de achterzijde van de flyer terug. Daarnaast ook een banner die op de website te zien was ten tijde van de feestweken.
Read More ›

Website NEELCommunicatie

Wanneer je niet geheel tevreden bent over je huidige website en je niet de technische kennis hebt dit zelf aan te passen, zal je op zoek moeten naar iemand die dit wel kan. Zo kwam NEELCommunicatie – in de persoon van Neeltje van Loon – bij Invertido.nl terecht. Tijdens het overleg, kon NEELCommunicatie goed aangeven wat ze wel en -misschien wel net zo belangrijk- wat ze niet wilde. Het was vooral belangrijk dat de website strak en clean werd, zonder te veel opsmuk en tierelantijntjes. Bij de realisatie heb ik hier rekening mee gehouden door het design zo minimalistisch mogelijk te houden en het kleurgebruik te beperken tot wit en zwart. Benieuwd geworden? Bekijk dan het resultaat.
Read More ›

Advertentie KPN

Meestal wordt een advertentiecampagne opgezet om een bepaald product aan te prijzen. Maar deze keer wilde Televak Centers graag een campagne in een bepaald thema; namelijk het mobiele werken. In de advertentiecampagne was het belangrijk dat de voordelen van het ’tablet werken’ naar voren kwamen, zowel visueel als tekstueel. Omdat de advertentie in samenwerking met KPN werd gemaakt, was het daarnaast belangrijk de huisstijl van KPN te handhaven. Invertido.nl ging aan de slag met het maken van enkele voorstellen en uiteindelijk werd door Televak Centers bovenstaande uiting gekozen. Deze uiting werd zowel als online uiting als advertentie in verschillende magazines gebruikt.
Read More ›