MENU

Huisstijl Stichting PBB

13715
2

Als startende stichting was Stichting Persoonlijk Beter Beleggen op zoek naar een huisstijl en logo. Het is belangrijk om herkenning en eenheid te creëeren voor mensen die aangesloten zijn bij de stichting, maar zeker ook voor mensen die zich willen gaan aansluiten bij de stichting. Voor de realisatie van beide kwam de stichting bij Invertido.nl terecht.

Stichting Persoonlijk Beter Beleggen -in de persoon van dhr. Bakx- had een sterke voorkeur voor het kleurgebruik in het logo en de huisstijl. Voor de rest van het ontwerp kreeg Invertido.nl alle vrijheid.

Het logo werd als eerste ontworpen, voordat de rest van de huisstijl vorm kreeg. Hierbij werden onder andere visitekaartjes, briefpapier en facturen vormgegeven. Na verschillende voorstellen, werd de schakel uitgangspunt voor het logo, omdat het verbinding weergeeft. Dit beeldmerk is ook terug te vinden in de rest van de huisstijl.