MENU

Stichting Persoonlijk Beter Beleggen

3559
2

Stichting Persoonlijk Beter Beleggen is een stichting met als doel de beharting van belangen en rechtsbescherming van verstrekkers van risicodragend kapitaal. Eenvoudig gezegd ondersteunt de stichting aandeelhouders. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het geven van advies en het uit naam van een aandeelhouder bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen.

Voor de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen heeft Rian een universele site gemaakt. Onderscheidend is haar creativiteit bij de start van het project. Zij heeft met mij de vertaalslag van wat wil de klant en wat ziet de gebruiker in detail doorgenomen. In goed overleg wordt haar plan van aanpak besproken, toegelicht en vastgelegd. Er is veel ruimte voor andere voortschrijdende inzichten. Haar projectmatige aanpak en uitwerking hebben mij positief verrast. Voor mij zijn haar voorstellen en ideeën in het ontwerp, met de bijbehorende kleuren, uitstekend verwerkt.

Op de website van Stichting Persoonlijk Beter Beleggen kunt u terecht voor meer informatie over de stichting.